Điều khoản & Chính sách Quyền riêng tư

Sứ mệnh của Vietrealestate là trở thành cổng thông tin trực tuyến hàng đầu về bất động sản tại Việt Nam và giúp người dùng của chúng tôi tìm những bất động sản tốt nhất tại Việt Nam. Do đó, các điều khoản và điều kiện cũng như Chính sách Quyền riêng tư dành cho người dùng và các bên liên quan của chúng tôi có tầm quan trọng đặc biệt đối với các giá trị, văn hóa và việc tuân thủ của chúng tôi.

Vui lòng dành thời gian đọc kỹ các điều khoản dịch vụ và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi và hãy liên hệ chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào bằng cách sử dụng liên kết “liên hệ chúng tôi” trên trang web: http://www.vietrealestate.vn/

Điều khoản Dịch vụ Vietrealestate

 1. Điều khoản

Khi truy cập trang web www.vietrealestate.vn, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành tại Việt Nam và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành trong nước. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật thương hiệu hiện hành.

 1. Giấy phép Sử dụng

Bạn được cấp quyền tạm thời tải xuống một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Vietrealestate chỉ để xem tạm thời cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

 • sửa đổi hoặc sao chép tài liệu;
 • sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào, hoặc cho bất kỳ hình thức trưng bày công khai nào (thương mại hoặc phi thương mại);
 • cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế đảo ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của Vietrealestate, vietrealestate.vn;
 • xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu sở hữu khác khỏi tài liệu; hoặc
 • chuyển tài liệu cho người khác hoặc “sao lưu mirror” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị Vietrealestate chấm dứt sử dụng bất cứ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu bạn đã tải xuống cho dù ở định dạng điện tử hay in ấn.

 1. Thông báo Miễn trách

Các tài liệu trên trang web của Vietrealestate được cung cấp trên cơ sở ‘nguyên trạng’. Vietrealestate không rõ ràng hay ngụ ý bảo đảm và từ đây từ chối cũng như phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm (nhưng không giới hạn) việc ngụ ý bảo đảm hoặc ngụ ý điều kiện về khả năng bán được, khả năng có thể sử dụng cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác.

Hơn nữa, Vietrealestate không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có thể xảy ra hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

 1. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, Vietrealestate hoặc các nhà cung cấp của Vietrealestate sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web của Vietrealestate, ngay cả khi Vietrealestate hoặc đại diện được ủy quyền của Vietrealestate đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, nên những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

 1. Độ chính xác của tài liệu

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Vietrealestate có thể có các lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc lỗi hình ảnh. Vietrealestate không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình cũng đều chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật nhất. Vietrealestate có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên Vietrealestate không đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc cập nhật tài liệu.

 1. Liên kết

Vietrealestate chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào như vậy. Việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là Vietrealestate xác nhận trang web. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy.

 1. Sửa đổi

Vietrealestate có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này.

 1. Luật Áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam và bạn tuân theo quyền tài phán độc quyền của các tòa án tại khu vực tài phán hoặc địa điểm đó.

 1. Hoàn tiền dịch vụ quảng cáo

Khi bạn đã mua một trong các gói quảng cáo của chúng tôi, bạn sẽ không được hoàn tiền. Gói tăng cường quảng cáo của bạn sẽ được áp dụng ngay sau khi thanh toán được xác thực và xác nhận.

Chính sách Quyền riêng tư của Vietrealestate

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi không yêu cầu thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi thực sự cần nó. Chính sách của Vietrealestate là tôn trọng quyền riêng tư của bạn đối với bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn trên trang web Vietrealestate của chúng tôi.

 1. Thông tin Cá nhân

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, email, địa chỉ, chi tiết liên hệ và chi tiết thanh toán. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn và chỉ sử dụng thông tin của bạn để đảm bảo việc thực hiện dịch vụ này. Bạn có quyền từ chối yêu cầu của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn, với sự hiểu biết rằng chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ mong muốn nếu không có thông tin này. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân trong thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.

 1. Cookie

Chúng tôi sử dụng “cookie” để thu thập thông tin về bạn và hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là một phần dữ liệu nhỏ mà trang web của chúng tôi lưu trữ trên máy tính của bạn và truy cập mỗi khi bạn truy cập để chúng tôi có thể hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cung cấp nội dung cho bạn dựa trên các tùy chọn mà bạn đã chỉ định.

Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie từ chúng tôi, bạn nên hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối cookie từ trang web của chúng tôi và hiểu rằng chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ mong muốn nếu không có chúng. Chính sách này chỉ bao gồm việc sử dụng cookie giữa máy tính của bạn và trang web của chúng tôi; chính sách không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

 1. Dịch vụ Bên Thứ ba

Chúng tôi có thể tuyển dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba trên trang web của mình – ví dụ: nhà cung cấp phân tích và đối tác nội dung. Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

 1. Bảo mật

Chúng tôi coi trọng vấn đề bảo mật và làm những gì có thể trong phạm vi các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi. Điều đó nói rằng, chúng tôi khuyên rằng không có phương thức truyền hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100% và không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho dữ liệu của bạn.

 1. Liên kết đến Các Trang web Khác

Trang web của chúng tôi có thể liên kết đến các trang bên ngoài không do chúng tôi điều hành. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát nội dung và hoạt động của các trang web này và không thể chịu trách nhiệm về việc họ xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này chỉ bao gồm trang web và thực tiễn bảo mật của chúng tôi.

 1. Quyền riêng tư cho Trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân từ trẻ em (khách truy cập dưới 13 tuổi). Nếu bạn tin rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xóa dữ liệu nhanh nhất có thể.

 1. Thay đổi Chính sách Quyền riêng tư của Chúng tôi

Đôi khi chúng tôi có thể tự quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình. Mọi thay đổi sẽ được phản ánh ở đây, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn truy cập trang này thường xuyên. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này thì bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các thông lệ của chúng tôi về quyền riêng tư và thông tin cá nhân.

 1. Chuyển nhượng Kinh doanh

Nếu chúng tôi hoặc tài sản của chúng tôi được mua lại, hoặc trong trường hợp không chắc chắn rằng chúng tôi ngừng kinh doanh hay phá sản, chúng tôi sẽ bao gồm thông tin người dùng trong số các tài sản chúng tôi chuyển giao hoặc để bên thứ ba mua lại. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và bất kỳ bên nào mua chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản dịch vụ của Vietrealestate và/hoặc Chính sách quyền riêng tư của Vietrealestate (đã đề cập ở trên) bằng cách sử dụng liên kết “liên hệ chúng tôi” trên trang web: www.vietrealestate.vn.